محصولات اخیر

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایران رادیاتور مدل M

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایران رادیاتور مدل M

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک وستن - شاپه

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک وستن - شاپه

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایساتیس نیو استار

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایساتیس نیو استار

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایران رادیاتور مدل BM

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایران رادیاتور مدل BM

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک آریستون اجیس 13 ژیگلور

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک آریستون اجیس 13 ژیگلور

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی وستن کواسار دجیت

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی وستن کواسار دجیت

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی استانبول

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی استانبول

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی دمراد آدن

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی دمراد آدن

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی شاپه لونا

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی شاپه لونا

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی پکیج ایرفل

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی پکیج ایرفل

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی بوش CLASIC و CILVER

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی بوش CLASIC و CILVER

مشاهده جزئیات

بردالکترونیکی آریستون میکروتک

مشاهده جزئیات

بردالکترونیکی آریستون میکروتک

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایران رادیاتور مدل M

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک وستن - شاپه

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایساتیس نیو استار

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک ایران رادیاتور مدل BM

مشاهده جزئیات

مبدل حرارتی اصلی بیترمیک آریستون اجیس 13 ژیگلور

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی وستن کواسار دجیت

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی استانبول

مشاهده جزئیات

برد الکترونیکی دمراد آدن

مشاهده جزئیات

محدود کننده جریان آب 10 لیتری

مشاهده جزئیات کالا

مغزی 7 سانتی فنری

مشاهده جزئیات کالا

بای پس کامل باکسی آنالوگ

مشاهده جزئیات کالا

فلوسوئیچ آریستون میکروجنیوس

مشاهده جزئیات کالا

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

1250000ريال

نام کالا یا مدل کالا

مشاهده جزئیات

در باره ترمویدک

شرکت ترمویدک در سال 1380 فعالیت خود را در زمینه تاسیسات الکتریکی و حرارتی و برودتی شروع کرد و در ادامه در سال 1389 به اقتضای تحولات سیستم های گرمایشی و مشاهده خلاء موجود در زمینه قطعات پکیج های گرمایشی، به عنوان اولین شرکت، دور جدید فعالیت خود را در این زمینه کلید زد؛ که با گسترش حجم فعالیت های خود تا تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید برخی از کارخانه های تولید کننده پکیج نیز پیشرفت. در ادامه این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندۀ قطعات پکیج از کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، آلمان، سوئد، فرانسه و نیز چین و ترکیه موفق به اخد نمایندگی برخی از شرکت های تولید کننده قطعات گردید. با توجه به رزومه کاری و حسن شهرت، این مجموعه عمده رسالت خود را از بدو تاسیس با سه اصل کیفیت، جامع بودن مجموعه قطعات و حداقل قیمت دنبال می کند. همچنین این شرکت در افق چشم انداز خود طرح هایی را برای گسترش هر چه بیشتر فعالیت های خود و ترویج سیستم های هوشمند کنترل پکیج های گرمایشی برای کاهش مصرف سوخت را دارد.